Ommen

Ommen hoort eigenlijk in dit rijtje niet thuis; het kamp had om diverse redenen een dubieuze reputatie. Tot midden 1942 noemden de Duitsers het Arbeitseinsatzlager Erika; omdat hier een soort opleiding voor de inzet in de bezette gebieden in Oost-Europa plaatsvond.
Ook bevonden zich hier gevangenen van de Nederlandse justitie (clandestiene slachters, zwarthandelaren e.d.) alsmede contractbrekers en dat soort mensen. Niet bepaald een groep die voor eerbetoon in aanmerking komt.