Medische experimenten

Evenals in andere Duitse concentratiekampen werden ook in Dachau gevangenen gebruikt voor medische experimenten. In verreweg de meeste gevallen gebeurde dit onvrijwillig.

In Dachau waren medische proefnemingen aan de orde van de dag. Himmler stelde in 1942 een onbeperkt aantal gevangenen voor dit doel beschikbaar aan professor Schilling, een gepensioneerde hoogleraar tropische ziekten, die zich zijn hele leven met malaria had beziggehouden. Ook na zijn emeritaat is hij daarmee doorgegaan.