De plantage

Recht tegenover het kamp, daarvan slechts gescheiden door een straatweg, lag een groot terrein waar proeven met landbouwkundige gewassen werden gedaan, "De Plantage" geheten. Alleen het bouwrijp maken van dit gebied kostte aan een groot aantal gevangenen het leven.