Historisch overzicht

Al kort na de machtsovername door de nationaal-socialisten in 1933 kunnen de Duitse gevangenissen de stroom politieke tegenstanders van het nazisme niet meer verwerken. In een totaal verarmd dorp, enkele kilometers ten noorden van München, wordt het eerste Duitse concentratiekamp ingericht.