Het begin

Op 30 maart 1933 maakt Himmler op een persconferentie de oprichting van het concentratiekamp Dachau bekend. Bericht in de Münchener Neuesten Nachrichten: "Een concentratiekamp voor politieke gevangenen bij Dachau. In dit kamp, met een capaciteit van 5.000 personen, zullen alle communisten en socialisten die de veiligheid van de staat in gevaar brengen, worden samengebracht."

Theodor Eicke

Op 26 juni treedt Theodor Eicke aan als de nieuwe SS-commandant van Dachau. Zijn eerste daad is een drastische verscherping van de maatregelen tegen de gevangenen. Toegeeflijkheid is zwakte, is zijn motto.

Er worden vreselijke straffen ingevoerd. Naast het "paalbinden" worden de stokslagen ingevoerd, onmenselijke ranselparttijen die zelfs de dood of invaliditeit tot gevolg kunnen hebben. Het paalbinden of boomhangen is een verfijnde marteling; de gevangenen worden met de op de rug samengebonden handen aan een boom opgehangen. Als zij zo een aantal uren hebben gehangen zijn ze vaak voor het leven mismaakt.

In de tijd die nu volgt wordt Dachau steeds gewelddadiger; het kamp krijgt de bijnaam Schule der Gewalt. Deze School van het Geweld heeft model gestaan voor alle andere concentratiekampen; alles wat zich daar heeft afgespeeld is in deze begintijd in Dachau bedacht. In 1938 komen de eerste buitenlanders; Oostenrijkse en Tsjechische communisten die direct na de annexatie van hun land worden opgepakt.