Aantallen

Over het aantal Nederlanders dat in Dachau heeft gezeten lopen de meningen nogal uiteen. Er bestaat een lijst met namen van Nederlanders die er op april 1945 waren. Deze lijst vermeldt 497 namen, maar is echter niet volledig; volgens de kampadministratie waren bij de bevrijding 836 Nederlanders aanwezig.
Recent archiefonderzoek door het Herinneringscentrum Dachau heeft uitgewezen dat er in Dachau 2068 Nederlanders waren geregistreerd. 405 van hen zijn naar andere kampen overgebracht. Ontslagen werden er in de loop der jaren 132; maar het is onzeker of die naar huis mochten.

Tot aan het moment van de bevrijding op 29 april 1945 zijn 477 Nederlanders overleden.
Van hen die het kamp niet overleefden noemen wij pater Titus Brandsma, rector van de Katholieke Universiteit van Nijmegen, de socialistische politicus Dr. H.B. Wiardi Beckman en George Maduro, de enige Antilliaan aan wie de Militaire Willemsorde is verleend.

Tal van gevangenen zijn in de jaren na de oorlog, als gevolg van hun verblijf in het concentratiekamp alsnog overleden.


In Dachau vervaardigd dodenmasker van Dr. H.B. Wiardi-Beckman.