Joden

Er waren de laatste jaren slechts weinig joden in Dachau; de meesten waren al afgevoerd naar de vernietigingskampen in Polen. Maar eind 1944 werden er tienduizenden joden uit Auschwitz naar twee grote buitencommando's van Dachau gebracht, Kaufering en Mühldorf, waar ze te werk werden gesteld bij de bouw van ondergrondse vliegtuigfabrieken.

Heel sterk gold hier het adagium Vernietiging door Arbeid. 0nder mensonterende omstandigheden werden hier enkele tienduizenden in de dood gedreven.