Vrouwen

Vrouwen In München bestond een buitenkamp van Dachau uitsluitend bestaande uit vrouwen die te werk waren gesteld in de daar gevestigde Agfa-fabriek. Alhoewel deze vrouwen nooit in het werkelijk concentratiekamp kwamen droegen zij wel een Dachaunummer. Eind 1944 arriveerde een groep vrouwen uit Ravensbrück, onder wie een kleine 200 Nederlandse meisjes.

Raadpleeg de literatuurlijst voor verdere informatie.