Malaria

Per maand werden in het kamp ongeveer dertig gevangenen met malaria besmet. 0ok Nederlanders waren daarbij betrokken.
In die tijd was kinine, een tropisch product het belangrijkste geneesmiddel. De proeven waren bedoeld om inheemse geneesmiddelen tegen malaria te vinden.
In opdracht van de professor werden ernstig zieke malariapatiënten naar andere afdelingen van het "Revier" (de ziekenafdeling van het kamp) overgebracht. Als zij daar stierven werd op zijn aanwijzing -ook als malaria de doodsoorzaak was- een andere reden van het overlijden opgegeven.
In het Dachauproces in 1945/46 werd professor Schilling ter dood veroordeeld. Gratieverzoeken uit wetenschappelijke kringen konden de knappe onderzoeker niet redden. Het vonnis werd in mei 1946 voltrokken.