Luchtdrukverschillen

In 1942 begon ook een serie proefnemingen door een SS-dokter die werkzaam was bij het onderzoekslaboratorium van de "Luftwaffe". Zijn naam was Sigmund Rascher.


    
De eerste drie proeven die hij nam hadden betrekking op problemen die Duitse vliegers ondervonden bij het vliegen op grote hoogte. Om de atmosferische omstandigheden die daar heersen na te bootsen werd een decompressiekamer naar Dachau gebracht. Omstreeks 200 gevangenen, onder wie veel Russen, maakten kennis met dit apparaat.Van de tweehonderd deelnemers aan dit experiment overleefden zeker tachtig de proeven niet. Zover wij weten waren daar geen Nederlanders bij. Bij de tweede serie van Raschers proefnemingen waren wel twee Nederlanders