Overige proeven

Er zijn in Dachau nog veel meer experimenten met gevangenen uitgevoerd, zoals onder meer:
  • het drinkbaar maken van zeewater;
  • het beproeven van homeopathische geneesmiddelen voor tuberculosepatiënten;
  • het beproeven van genezingsmethoden tegen kunstmatig veroorzaakte flegmonen (open benen).

Over de resultaten is weinig bekend; ook over het aantal deelnemers en slachtoffers zijn de gegevens schaars.
Wel weten wij dat één Nederlander, tezamen met een gevangene van een andere nationaliteit een operatie aan zijn voorhoofd heeft moeten ondergaan. Nooit is bekend geworden wat de bedoeling van deze proef is geweest. Van deze deelnemers, die allen gezond waren toen zij aan deze experimenten werden onderworpen heeft een groot aantal het leven gelaten; veel anderen bleven voor het leven invalide.