Internationaal Dachaumonument

Toen in 1964 het huidige herinneringscentrum gestalte begon te krijgen kwam vanzelfsprekend de wens naar voren, op een centrale plaats een groot internationaal gedenkteken te plaatsen. Er werd een wedstrijd uitgeschreven waaraan door 54 kunstenaars uit de hele wereld is deelgenomen. Een internationale jury bepaalde zijn keuze op het ontwerp van de Joegoslavische kunstenaar Glid Nandor. De voor de bouw noodzakelijke gelden, ongeveer 1.2 miljoen D-mark, werden door het Internationale Dachau Comité, alsmede door de nationale comité's bijeengebracht.Het is een groot monument geworden; het grondoppervlak bedraagt niet minder dan 48 bij 100 meter. Tussen twee betonnen muren die een grindplateau begrenzen voert een weg naar beneden, naar een pad dat het gehele bouwwerk doorkruist.
Op twee sokkels staat een 16 meter metende bronzen sculptuur. Skeletten, prikkeldraad en kettingen, tot een boeiend geheel samengesmeed, symboliseren de lijdensweg die de gevangenen hebben moeten gaan.
Aan de westzijde van het fundament bevindt zich een lange betonnen muur met als vermaning aan de overlevenden in het Frans, Engels, Duits en Russisch de inscriptie:

"Moge het voorbeeld van degenen die hier van 1933 tot 1945 als gevolg van hun strijd tegen het nationaal-socialisme hun leven offerden, de levenden verenigen in de strijd ter verdediging van de vrede en de vrijheid, en de eerbied voor de menselijke waardigheid."

Op de muur aan de oostzijde van het gedenkteken staat in deze zelfde vier talen met grote letters de tekst Nie wieder.