ANBI

Op deze pagina zijn de wettelijk vereiste gegevens beschikbaar die wij conform de richtlijnen van een ANBI status verplicht zijn openbaar te maken.

STATUTENWIJZIGING