Amersfoort

Amersfoort was zonder twijfel het strengste kamp in ons land. Zoals ook in Duitsland het geval was hadden hier echte kampbeulen het voor het zeggen, zoals de beruchte SS-er Kotälla die de ex-gevangenen uit die tijd nog steeds niet vergeten zijn.